Munkavédelmi szolgáltatásaink

Területi koordináció

Területi koordináció

A munkavédelmi koordinációs szolgáltatás olyan szaktevékenység, amelynek célja a munkavédelmi intézkedések és előírások betartásának felügyelete és koordinációja az adott területen. Ezen szolgáltatás során szakembereink segítik a vállalatokat a munkavédelmi rendszerek kiépítésében és fenntartásában. Koordinátoraink felelnek a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméért, valamint az esetleges munkahelyi balesetek megelőzéséért. Az ilyen szolgáltatások segítik a vállalatokat a munkavédelmi előírásoknak való megfelelésben és a munkahelyi kockázatok csökkentésében.

Kockázat értékelés

Kockázat értékelés

A munkavédelmi kockázat értékelés egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a munkahelyeken fennálló potenciális veszélyforrások azonosítása és értékelése. Szakembereink felmérések során meghatározzák a kockázatok mértékét és azt, hogy mennyire veszélyeztetik a munkavállalók egészségét és biztonságát. Az értékelés eredményeként kidolgozott intézkedési tervek segítik a vállalatokat a kockázatok csökkentésében és az előírásoknak való megfelelésben. Ezáltal növelik a munkahelyi biztonságot és csökkentik a munkabalesetek kockázatát.

Egyéni védőeszköz kiosztási rend - EVE

Egyéni védőeszköz kiosztási rend - EVE

Az egyéni védőeszköz (EVE) juttatási rend egy olyan dokumentum, amelyben a munkáltató gondoskodik a munkavállalók részére szükséges védőfelszerelések biztosításáról. Ennek célja a munkahelyi veszélyek és kockázatok elleni védelem biztosítása. Az ilyen rendszer segíti a munkavállalókat a megfelelő EVE kiválasztásában és rendszeres cseréjében, így biztosítva a folyamatos munkavédelmi szintet. Az EVE juttatás a munkavállalók egészségét és biztonságát szolgálja, miközben hozzájárul a vállalatoknak a munkavédelmi előírásoknak való megfeleléshez.

Munkavédelmi oktatás - akár online

Munkavédelmi oktatás - akár online

A munkavédelmi oktatási szolgáltatásunk célja, hogy munkavállalókat és munkáltatókat felkészítsék a terület biztonsági és egészségügyi előírások betartására. Ezen szolgáltatás során a résztvevők megismerhetik a munkahelyi kockázatokat és azok elkerülésének módjait. A munkavédelmi oktatás segíti a vállalatokat a jogszabályoknak való megfelelésben és a balesetek megelőzésében. Ez a fajta oktatás hozzájárul a munkavállalók és a munkahelyek biztonságának növeléséhez, valamint csökkenti a károk és balesetek kockázatát.

Munkabaleset kivizsgálása

Munkabaleset kivizsgálása

Munkabaleset kivizsgálása egy szolgáltatás, amelynek célja a munkahelyi balesetek okainak és körülményeinek alapos elemzése és dokumentálása. Szakembereink által végzett vizsgálat során az incidens pontos körülményeit rögzítik, hogy megértsék, mi vezetett a balesethez. Az ilyen vizsgálatok segítenek a hasonló események megelőzésében, mivel az eredmények alapján ajánlásokat és intézkedéseket fogalmaznak meg a munkavédelmi szabályok és folyamatok fejlesztésére. A kész dokumentációt határidőn belül eljuttatjuk a szakhatóság részére.

Munkaeszközök, gépek munkabiztonsági szempontú ellenőrző és időszakos felülvizsgálatról

Munkaeszközök, gépek munkabiztonsági szempontú ellenőrző és időszakos felülvizsgálatról

A munkaeszközök és gépek munkabiztonsági szempontú ellenőrzésének és időszakos felülvizsgálatának célja a munkahelyeken használt eszközök és gépek állapotának és működési biztonságának biztosítása. Szakembereink rendszeresen vizsgálják ezeket az eszközöket, hogy azok megfeleljenek a biztonsági előírásoknak és normáknak. Az ellenőrzés során az esetleges hibák és problémák felismerése és kijavítása is része a szolgáltatásnak, ami növeli a munkavédelmet és csökkenti a balesetek kockázatát. Ezek a felülvizsgálatok elengedhetetlenek a hatékony és biztonságos munkakörnyezet fenntartásához.

Építkezésekre szóló, koordinátori szolgáltatásunk

Építkezésekre szóló, koordinátori szolgáltatásunk

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása a 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében, a rendelet 8.§-a alapján, valamint közreműködés a rendelet 10-12.§-ban megfogalmazott kötelezettségek teljesítésében.

Közreműködés az építési munkahelyen tevékenykedő munkáltatók tevékenységek összehangolásában, figyelembe véve az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségeket.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Safety Core Kft. áll rendelkezésükre, hogy a megfelelő munka-; tűzvédelmi és gépbiztonsági megoldásokat biztosítsa vállalkozásának, jogszabályoknak és szabványoknak megfelelve. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This website uses cookies
Got it